Konferencja naukowa „Żywność, woda i powietrze – czy żyjemy w bezpiecznym otoczeniu?” – 13 listopada 2018

Termin:

13.11.2018r.

Miejsce:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa

Prowadzenie Konferencji:

Prof. dr hab. Jan Krzysztof Ludwicki

Organizator:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Opis konferencji:

Konferencja będzie dotyczyła identyfikacji i oceny ryzyka skutków zdrowotnych ze strony najistotniejszych zagrożeń występujących w żywności, wodzie i powietrzu. Wynikających z antropogennego stresu chemicznego w środowisku i zmian klimatycznych, a także związanej z nimi oceny ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych.

 Program konferencji

„Żywność, woda i powietrze- czy żyjemy w bezpiecznym otoczeniu?”

9:30-10:00 Rejestracja gości i przerwa kawowa przed konferencją

10:00-10:15 Otwarcie konferencji

Dr Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Prof. dr hab. Jan Krzysztof Ludwicki – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Prowadzenie konferencji:

Prof. dr hab. Jan Krzysztof Ludwicki – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Dr hab. Paweł Struciński – prof. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

10:15-10:45 Nanotechnologie: Nowe szanse i nowe wyzwania

Dr hab. Ireneusz Grudziński- prof. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10:45-11:15 Pestycydy i dioksyny- zagrożenia i zasady oceny ryzyka

Dr hab. Paweł Struciński – prof. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

11:15-11:35 Przerwa kawowa

11:35-12:05 Ocena ryzyka w bezpieczeństwie żywności- stare zagrożenia, nowe wyzwania

Dr Jacek Postupolski – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

12:05-12:30 Food safety research priorities: an industry perspective

Dr Richard Stadler – Nestle Research Institute, Lozanna

12:30-13:00 Woda do picia kluczowym warunkiem zdrowia społeczeństwa

Lek. med. Dorota Maziarka – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

13:00-13:40 Lunch

13:40-14:10 Zmiany klimatu- aktualne i przyszłe wyzwania dla zdrowia społeczeństwa

Dr Krzysztof Skotak – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Instytut Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut Badawczy)

14:10-14:40 EpiBaza- nowe narzędzie w gromadzeniu danych w bezpieczeństwie żywności

Dr Jacek Postupolski – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

14:40-15:40 Dyskusja i zamknięcie konferencji

Rejestracja na tą konferencję została zakończona

Mecenas Główny