Konferencja naukowa “Zdrowie Polaków Wczoraj, Dziś i Jutro” – 24 października 2018

Termin:

24.10.2018r.

Miejsce:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa

Prowadzenie Konferencji:

Dr Bogdan Wojtyniak

Organizator:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Partnerzy merytoryczni:

Komitet Zdrowia Publicznego PAN, Główny Inspektorat Sanitarny, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Opis konferencji:

Konferencja będzie poświęcona zmianom stanu zdrowia Polaków i jego uwarunkowań od okresu międzywojennego do chwili obecnej oraz przewidywanym trendom w przyszłości z uwzględnieniem zachodzących zmian demograficznych. Uwzględniona zostanie transformacja epidemiologiczna, problemy higieny, oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia. Omówione zostaną również związki między sytuacją zdrowotną i systemem ochrony zdrowia.

Program konferencji

09:30 – 10:00 Rejestracja gości, przerwa kawowa przed konferencją

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji Grzegorz Juszczyk Dyrektor NIZP-PZH 

Wystąpienia zaproszonych gości (Minister Łukasz Szumowski, Marszałek Stanisław Karczewski)

Sesja I – Prowadzący: Grzegorz Juszczyk, Jarosław Pinkas

10:15 – 10:35 Paweł Goryński, Rafał Halik, Anna Poznańska, Daniel Rabczenko, Bogdan Wojtyniak (NIZP-PZH) Główne problemy zdrowotne ludności Polski w ostatnim stuleciu

10:35 – 10:55 Małgorzata Sadkowska-Todys, Andrzej Zieliński (NIZP-PZH) Zagrożenie chorobami zakaźnymi w Polsce w okresie ostatnich 100 lat i w najbliższej przyszłości

10:55 – 11:15 Grzegorz Opolski (WUM) Choroby układu sercowo-naczyniowego – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

11:15-11:35 Przerwa kawowa

Sesja II – Prowadzący: Mirosław Wysocki, Roman Topór-Mądry

11:35 – 11:50 Magdalena Bielska-Lasota (NIZP-PZH), Wyleczalność nowotworów złośliwych w Polsce

11:50 – 12:05 Tomasz Zdrojewski, (NIZP-PZH, KZP PAN) Prewencja a terapia – konkurencja Dawida z Goliatem

12:05 – 12:20 Grzegorz Maciążka (Dyrektor Medyczny, GSK) Innowacje – zdrowie pacjentów a rozwój polskiej gospodarki

12:20-12:35 Jakub Klapaczyński (Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie) Czy eliminacja HCV w Polsce jest możliwa?

12:35 – 12:50 Dorota Cianciara, Ewa Urban, Katarzyna Lewtak, Małgorzata Gajewska, Maria Piotrowicz (NIZP-PZH) Wyzwania dla promocji zdrowia i profilaktyki chorób – wczoraj i dziś

12:50 – 13:30 Przerwa lunchowa

Sesja III – Prowadzący: Cezary Włodarczyk, Tomasz Zdrojewski

13:30 – 13:45 Aleksandra Czerw, Katarzyna Kwiatkowska, Olga Partyka, Monika Pajewska (NIZP-PZH) Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia w XX wieku oraz możliwości realizacji wybranych modeli systemów ochrony zdrowia w przyszłości

13:45 – 14:05 Cezary Włodarczyk (CM UJ) O meandrach polskiej polityki zdrowotnej

14:05– 14:45  Dyskusja panelowa – Zdrowie Polaków – dokąd zmierzamy? Pytania, komentarze

14:45 – 15:00 Podsumowanie konferencji

 

Rejestracja na tą konferencję została zakończona

Mecenas Główny