W hołdzie Marcinowi Kacprzakowi – wystawa poświęcona naszemu rockefellerczykowi

Marcin Kacprzak urodził się w rodzinie chłopskiej na Mazowszu, należącym wówczas do cesarstwa rosyjskiego (zabór rosyjski). Studia medyczne odbył na Sorbonie w Paryżu. W latach 1922-1924 jako stypendysta Fundacji Rockefellera studiował higienę i organizację służby zdrowia w Johns Hopkins University w Baltimore. W latach 1924-1944 pracował w Państwowej Szkole Higieny przy PZH jako kierownik działu epidemiologii i statystyki. Od 1945 do 1952 r. był kierownikiem tej Szkoły, a w latach 1954-1963 kierownikiem Zakładu Higieny Szkolnej w PZH. W latach 1946-1965 pracował w Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie pełnił funkcję dziekana wydziału lekarskiego (1948-1954) i rektora (1955-1962). W latach 1946-1948 uczestniczył w przygotowaniach do powołania Światowej Organizacji Zdrowia. W 1957 r. został szóstym laureatem prestiżowej nagrody Fundacji Lèon’a Bernard’a, wręczanej podczas Światowe- go Zgromadzenia Zdrowia. Pierwszym laureatem w 1951 r. był uczestnik prac w Paryżu i Nowym Jorku prof. Renè Sand z Belgii, drugim w 1952 r. – prof. Charles-Edward Amory Winslow z USA, bakteriolog, a nie lekarz, twórca pierwszej definicji zdrowia publicznego. Marcin Kacprzak był członkiem honorowym American Public Health Association. Był autorem ponad 200 prac.

W dniach od 16 stycznia do 18 lutego 2018 r. w Muzeum Mazowieckim w Płocku czynna będzie wystawa poświęcona postaci prof. Marcina Kacprzaka. Muzeum przypomni sylwetkę pochodzącego z Płocka naukowca – lekarza higienisty, pioniera medycyny społecznej w Polsce, propagatora oświaty sanitarnej, autora prac z zakresu medycyny, wieloletniego rektora Akademii Medycznej w Warszawie, a przede wszystkim człowieka o wielkim sercu, filantropa i fundatora stypendium dla młodych lekarzy. Płock wyróżnił profesora Marcina Kacprzaka przyznając mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta oraz nadając Jego imię budującemu się w latach siedemdziesiątych szpitalowi. Dziś, w 130 rocznicę urodzin i 50 rocznicę śmierci muzeum pragnie wystawą „W hołdzie Marcinowi Kacprzakowi” przybliżyć sylwetkę tego wielkiego Płocczanina.

Obiekty na wystawę użyczyło m.in. Polskie Towarzystwo Higieniczne, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Szkoła Podstawowa w Lelicach, Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego w Płocku i in.