16 stycznia 2018

Uroczystości

„100 LAT TROSKI O ZDROWIE POLAKÓW” – pod tym hasłem w 2018 roku przebiegały uroczystości obchodów 100-lecia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Wszystkie uroczystości objęte zostały Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918 – 2018.

Z okazji 100-lecia istnienia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w Filharmonii Narodowej, w dniu 9 kwietnia 2018 roku, odbyła się Jubileuszowa Gala.

Konferencja była poświęcona zakażeniom wywołanym przez różne patogeny oraz roli NIZP-PZH w ich diagnozowaniu, monitorowaniu i zwalczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia immunoprofilaktyki. Poruszone zostały również zagadnienie dotyczące niezbędności mikroorganizmów dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, jak również możliwość zastosowania patogenów w leczeniu chorób nowotworowych.

Konferencja była poświęcona zmianom stanu zdrowia Polaków i jego uwarunkowań od okresu międzywojennego do chwili obecnej oraz przewidywanym trendom w przyszłości z uwzględnieniem zachodzących zmian demograficznych. Uwzględniona została transformacja epidemiologiczna, problemy higieny, oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia. Omówione zostały również związki między sytuacją zdrowotną i systemem ochrony zdrowia.

Konferencja dotyczyła identyfikacji i oceny ryzyka skutków zdrowotnych ze strony najistotniejszych zagrożeń występujących w żywności, wodzie i powietrzu. Wynikających z antropogennego stresu chemicznego w środowisku i zmian klimatycznych, a także związanej z nimi oceny ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych.