lata 1925 – 1935

W 1925 roku powstało Muzeum Higieny, gdzie odbywały się praktyczne szkolenia słuchaczy Szkoły. W Muzeum prezentowano również wystawy dotyczące chorób zakaźnych, higieny wsi i higieny żywności.

W 1935 roku PSH po zmianach organizacyjnych składała się z oddziałów: Statystyki, Epidemiologii i Higieny Społecznej, Higieny Pracy, Biochemii, Kontroli Organopreparatów, Inżynierii Sanitarnej, Instytutu Higieny Psychicznej, Muzeum Higieny, biblioteki oraz bursy. Rosnące potrzeby publicznej służby zdrowia, szeroka działalność w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, kontroli żywności i wody oraz konieczność rozwiązywania innych zagadnień sanitarnych na terenie Polski spowodowały utworzenie 13 filii w większych miastach Polski, które podlegały Centrali w Warszawie.

Rockefellerczycy 03.01.1929 r. od lewej stoją z PZH: Józef Celarek (czwarty), Feliks Przesmycki (piąty), Marcin Kacprzak (ósmy).
Pracownicy i kursanci PZH 1924-1926.