PZH na mapie Warszawy

PZH na mapie Warszawy
W 1918 r. rząd polski utworzył w Warszawie Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny, który 7 września 1923 r. został przemianowany na Państwowy Zakład Higieny. Zła sytuacja epidemiologiczna po wojnie i szerzące się choroby zakaźne sprawiły, że głównym zadaniem statutowym Instytutu było: „rozpoznawanie chorób zakaźnych, badanie ich istoty, źródeł powstawania, sposobów zwalczania oraz wyrób i badania doświadczalne surowic, szczepionek, krowianki i innych produktów bakteryjnych”. W miarę poprawy sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych prace Państwowego Zakładu Higieny zaczęły się koncentrować na zagadnieniach, związanych z higieną.
Pierwszy skład Państwowego Instytutu Epidemjologicznego