Podsumowanie Jubileuszu 100-lecia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny