11 stycznia 2018

Kontakt

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

– Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa

Sekretariat Dyrektora NIZP-PZH

22 54 21 202

Biuro Organizacji Obchodów 100-lecia

22 54 21 223

Dyrektor Instytutu
dr n. med. Grzegorz Juszczyk

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof dr hab. med. Mirosław Wysocki

Obchody 100-lecia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny koordynują:

Komitet Naukowy  w składzie :

Prof dr hab. med. Mirosław Wysocki — Przewodniczący Komitetu,

Dr hab. n.med. Bogumiła Litwińska, prof. nadzw. NIZP-PZH — Choroby zakaźne,

Dr n. med. Bogdan Wojtyniak, prof. nadzw. NIZP-PZH — Choroby niezakaźne,

Prof. dr hab. Jan K. Ludwicki — Zdrowie Środowiskowe.

Komitet Organizacyjny w składzie:

Prof. dr hab. Waldemar Rastawicki — Przewodniczący Komitetu

Dr hab. Paweł Struciński,

Dr Justyna Noworyta-Głowacka,

Olga Partyka,

Robert Kozłowski,

Olga Jadachowska, Wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Nr 304,

Jan Kozakowski, Przewodniczący Rady Pracowników,

Anna Perkowska — Sekretarz Komitetu.

Współpracownicy:

mgr Joanna Mastalerz-Stępniak

inż. Marcin Burzyński

mgr Izabela Rusak