Konferencja naukowa „100 lat wśród patogenów”

Konferencja była poświęcona zakażeniom wywołanym przez różne patogeny oraz roli Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w ich diagnozowaniu, monitorowaniu i zwalczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia immunoprofilaktyki. Poruszone zostały również zagadnienie dotyczące niezbędności mikroorganizmów dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, jak również możliwość zastosowania patogenów w leczeniu chorób nowotworowych.

Konferencja „100 lat wśród patogenów” była jedną z trzech zaplanowanych konferencji uświetniających obchody 100-lecia Instytutu. Wszystkie wydarzenia związane z jubileuszem zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018 i są realizowane są przy współpracy Programu „Niepodległa”, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Patroni medialni: Polskie Radio i TVP3 Warszawa. Mecenasem Głównym Jubileuszu jest PKN Orlen.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w kraju. Został powołany do życia kilka dni po ogłoszeniu niepodległości Polski – 21 listopada 1918 roku. Wraz ze zmieniającą się sytuacją zdrowotną i polityczną kraju oraz rozwojem nauk medycznych zmieniały się też funkcje Instytutu, zawsze jednak prowadzona była działalność w kilku podstawowych dziedzinach zdrowia publicznego. Dziś jego aktywność obejmuje ochronę zdrowia ludności poprzez działania takie jak:

• prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia,
• monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu,
• zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom,
• zapobieganie przewlekłym chorobom niezakaźnym, których wzrost zapadalności jest związany przede wszystkim ze stylem życia i wpływem czynników środowiskowych,
• badania jakości surowic i szczepionek, promocja szczepień,
• promocja zdrowia i prewencja chorób przewlekłych oraz zagadnienia związane z organizacją i ekonomiką ochrony zdrowia,
• wykonywanie ekspertyz dla rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w zakresie oceny ryzyka zdrowotnego i wskazywania sposobów unikania zagrożeń,
• wydawanie Atestów Higienicznych i Świadectw Jakości Zdrowotnej