Konferencja naukowa „100 lat wśród patogenów” – 12 czerwca 2018

Termin:

12.06.2018r.

Miejsce:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa

Prowadzenie Konferencji:

Prof. dr hab. Bogumiła Litwińska

Organizator:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Opis konferencji:

Konferencja będzie poświęcona zakażeniom wywołanym przez różne patogeny oraz roli Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w ich diagnozowaniu, monitorowaniu i zwalczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia immunoprofilaktyki. Poruszone zostanie również zagadnienie dotyczące niezbędności mikroorganizmów dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, jak również możliwość zastosowania patogenów w leczeniu chorób nowotworowych.

Program konferencji:

 

9:00 – 9:30 Rejestracja gości

09:30 – 9:45 Otwarcie konferencji Dr Grzegorz Juszczyk Dyrektor NIZP-PZH

9:45 – 10:15 Zaproszeni Goście – Wystąpienia

 

Prowadzenie sesji: prof. dr hab. Stefan Tyski (WUM)

 

10:15 – 10:35 Dr hab. Bogumiła Litwińska prof. NIZP-PZH „100 lat wśród patogenów – nowe wyzwania”

10:35 –  11:00 Dr Piotr Kramarz ECDC „Globalne obciążenie chorobami zakaźnymi w XXI wieku: wyniki projektu BCoDE”

11:00 – 11:30 Prof. dr hab. Andrzej Zieliński NIZP-PZH „Rola Instytutu  w zwalczaniu chorób  zakaźnych”

11:30 – 11:55 Prof. David Greenberg The Pediatric Infectious Disease Unit, Ben-Gurion University, Israel “Impact of the comprehensive national vaccination program on public health in Israel”

11:55 – 12:20 Przerwa kawowa

 

Prowadzenie sesji: prof. dr hab. Elżbieta Trafny (WAT)

 

12:20 – 12:45 Prof. dr hab. Elżbieta Trafny WAT „Mikrobiom człowieka a choroby cywilizacyjne”

12:45 – 13:10 Dr Łukasz Kuryk NIZP-PZH „Wirusy onkolityczne w terapii nowotworowej”

13:10 – 13:35 Dr hab. Piotr Grabarczyk IHiT „Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV) jako nowy problem epidemiologiczny w Polsce”

13:35 – 13:55 Dr hab. Magdalena Rosińska prof. NIZP-PZH ”Aktualne problemy zakażeń HIV w Polsce”

13:55 – 14:15 Lek.med. Małgorzata Stępień NIZP-PZH  „Programy eliminacji zakażeń HBV i HCV prowadzone przez Światową Organizację Zdrowia”

14:15 – 14:30 prelekcja firmy GSK – dr Alicja Książek „Od projektu do efektu – sukcesy programów szczepień na przestrzeni lat”

14:30- 14:45  prelekcja firmy Gilead – prof. dr hab. n. med. Alicja Wiercińska – Drapało pWZW C – 5 lat (r)ewolucji”

14:45 – 15:20 Przerwa na lunch

 

Prowadzenie sesji: prof. dr. hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć (IGiCHP)

 

15:20 – 15:40 Dr hab. Elżbieta Gołąb Prof. NIZP-PZH „Pasożyty o istotnym znaczeniu dla zdrowia publicznego”

15:40 – 16:00 Dr hab. Tomasz Chmielewski prof. NIZP-PZH „Choroby przenoszone przez wektory”

16:00– 16:20 Prof. dr hab. Waldemar Rastawicki  NIZP-PZH „Jersinioza jako problem epidemiologiczny i wyzwanie diagnostyczne”

16:20 – 16:40 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Mecenas Główny