Czy wiesz, że NIZP-PZH wykrył w Polsce epidemię zakażeń „amerykańskimi” pałeczkami Yersinia enterocolitica 1B/O8?

Dzięki badaniom prowadzonym przez pracowników Zakładu Bakteriologii NIZP–PZH w 2003 roku wyizolowano w Polsce pierwszy, wysoce chorobotwórczy, „amerykański” szczep pałeczek Yersinia enterocolitica bioserotypu 1B/O8. Zakażenia wywoływane przez te drobnoustroje charakteryzują się szczególnie ciężkim przebiegiem klinicznym, objawiającym się głównie jako „rzekome” zapalenie wyrostka robaczkowego.

Kolonie pałeczek Y. enterocolitica o różnym fenotypie CRMOX na podłożu różnicującym. Autor: dr Tomasz Wołkowicz (Zakład Zakład Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP–PZH)

W kolejnych latach wystąpił w naszym kraju dramatycznie wysoki wzrost liczby przypadków jersiniozy wywoływanej przez pałeczki należące do tego bioserotypu. Tylko w latach 2004-2011 zidentyfikowano w NIZP–PZH ponad dwieście izolatów pałeczek Y. enterocolitica 1B/O8.

Szczepy izolowane od osób chorych na terenie Polski charakteryzowały się wysokim podobieństwem genetycznym, co sugeruje ich wspólne źródło, np. importowana, skażona pasza dla zwierząt. Co ciekawe, pałeczki Y. enterocolitica 1B/O8 izolowane były w tym okresie jedynie sporadycznie w innych krajach europejskich, Japonii i USA.

Co zrobić, aby uniknąć zakażenia pałeczkami Y. enterocolitica? Przede wszystkim trzeba zachować szczególną ostrożność podczas obróbki surowego mięsa, dokładnie myć warzywa i owoce, nie jeść niedosmażonego i niedopieczonego mięsa, a także dbać o higienę osobistą.

Przygotował: prof. dr hab. Waldemar Rastawicki (Zakład Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP–PZH)