24-25 marca 1938

W dniach 24 i 25 marca 1938 roku odbył się coroczny zjazd kierowników filii PZH. Po blisko półwieczu prof. Kazimierz Lachowicz tak wspominał te spotkania i ich znaczenie dla działalności PZH: „[…] Wprowadzono doroczne zjazdy kierowników Filii z udziałem kierowników Oddziałów Filii (typowy skład Filii to Oddział Bakteriologii, Oddział Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, Oddział Wodny i Lekarz Epidemiologiczny). Zjazdy te były wydarzeniem w życiu Państwowej Służby Zdrowia; uczestniczyli w nich m.in. najwyżsi lekarscy urzędnicy Ministerstwa, naczelnicy wojewódzkich Wydziałów Zdrowia oraz Kierownicy Działów i najczynniejsi naukowi pracownicy Centrali PZH. Omawiano na nich aktualne problemy zdrowotne kraju i wytyczano drogi dalszej działalności Centrali i wojewódzkich Filii PZH”.

Zdjęcie uczestników dorocznego zjazdu kierowników filii PZH w 1938 roku. Autor nieznany. Fotografia ze zbiorów Biblioteki Naukowej NIZP-PZH