19 marca 1922

19 marca 1922 r. rozpoczęła działalność Państwowa Szkoła Higieny.
Powołana została w celu przygotowania pracowników sanitarnych w zakresie mikrobiologii, epidemiologii, higieny i zdrowia publicznego. Państwowa Szkoła Higieny powstała w gmachu wybudowanym przy pomocy Fundacji Rockefellera. Fundacja w kolejnych latach organizowała i sponsorowała szkolenia pracowników PZH w ośrodkach amerykańskich,
a także w czasie kryzysu gospodarczego wspierała Dział Produkcji Surowic.
20 kwietnia 1926 r. jeszcze przed oficjalnym otwarciem Szkoły powstały oddziały: Biochemii, Higieny Odżywiania, Statystyki i Epidemiologii, Techniki Sanitarnej i Higieny Społecznej i zorganizowano tam pierwsze kursy. Głównym zadaniem Szkoły było przygotowanie państwowych i samorządowych pracowników sanitarnych oraz pomocniczego personelu sanitarnego. Do 1939 r. w Państwowej Szkole Higieny przeszkolono na potrzeby publicznej służby zdrowia 2455 lekarzy oraz 6000 osób personelu pomocniczego.
Szkoła rozwijała działalność naukową wykorzystując możliwości
prowadzenia badań laboratoryjnych, gromadzenia i analizy danych napływających
z całego kraju.

Zaproszenie na otwarcie PSH.
1. Portret Johna D. Rockefellera. Mal. John Singer Sargent. Domena publiczna. Źródło: Wikipedia