10 czerwca 1927

10 czerwca 1927 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki wydał Rozporządzenie o Państwowym Zakładzie Higjeny, w którym zawarte zostały zadania PZH i podstawowe kwestie organizujące jego pracę.